• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Chứng nhận ISO 9001:2015

  Hệ thống Quản lý Chất lượng cho lĩnh vực Lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cơ điện và hệ thống kỹ thuật cho công trình xây dựng công nghiệp, dân dụng   

   

  Chứng nhận ISO 45001:2018 (OHSAS 18001:2007)

  Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp cho lĩnh vực Lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cơ điện và hệ thống kỹ thuật cho công trình xây dựng công nghiệp, dân dụng

   

  Chứng chỉ Năng lực Hoạt động Xây dựng số HAN-0036927