• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
  • Chứng nhận ISO 9001:2015 về Hệ thống Quản lý Chất lượng cho lĩnh vực Lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cơ điện và hệ thống kỹ thuật cho công trình xây dựng công nghiệp, dân dụng   

     

    Chứng nhận ISO 45001:2018 (OHSAS 18001:2007) về Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp cho lĩnh vực Lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cơ điện và hệ thống kỹ thuật cho công trình xây dựng công nghiệp, dân dụng

     

    Chứng chỉ Năng lực Hoạt động Xây dựng số HAN-0036927