• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Cung cấp, hướng dẫn lắp đặt và vận hành thiết bị lò chợ cơ giới hóa đồng bộ lò chợ 7-2 vỉa 7

   Khách hàng:

   Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin

   Đối Tác Liên Danh:

   Công ty TNHH Cơ giới mỏ than Bình Đỉnh Sơn

   Giá trị đấu thầu:

   462.938.300.000 VNĐ

   Địa điểm xây dựng:

   Mỏ than Hà Lầm - Công ty Cổ phần Than Hà Lầm

   Thời gian xử lý:

   2016

  Cung cấp, hướng dẫn lắp đặt và vận hành thiết bị lò chợ cơ giới hóa đồng bộ lò chợ 7-2 vỉa 7

   Dự Án Liên Quan