• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Cung cấp, lắp đặt biến tần quạt khói lò hơi số 2 Nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn

   Khách hàng:

   Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV

   Giá trị đấu thầu:

   6.301.700.000 VNĐ

   Địa điểm xây dựng:

   Nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn

   Thời gian xử lý:

   2019

  Cung cấp, lắp đặt biến tần quạt khói lò hơi số 2 Nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn

   Dự Án Liên Quan