• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Dịch vụ

  ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ VÀ XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ TỔN TẠI

  Chương trình đánh giá tổng thể cho một nhà máy/công trường khai thác được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia kinh nghiệm, đội ngữ kỹ sư nhiệt tình và sáng tạo cùng hệ thống thiết bị đo lường hợp chuẩn và hiện đại. Các dữ liệu liên quan đến thiết bị, dây chuyền công nghệ và quy trình quản lý vận hành nhà máy/công trường sẽ được thu thập thông qua việc đo đạc, phỏng vấn…, các dữ liệu này sẽ được đội ngũ chuyên gia phân tích từ đó chỉ ra các điểm còn tồn tại cần khắc phục.

  KHẮC PHỤC CÁC TỒN TẠI ĐỂ NÂNG CAO HIỆU SUẤT TỔNG THỂ

  Từ kết quả phân tích ở giai đoạn đánh giá tổng thể, chúng tôi sẽ tiến hành phân tích để tính toán hiệu suất của từng bộ phận. Từ đó đưa ra phương án khắc phục có kể đến thứ tự ưu tiên để nâng cao hiệu quả đầu tư.

  ĐỀ XUẤT VÀ TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

  Các chuyên gia của Asean sẽ nghiên cứu hệ thống sản xuất hiện tại của khách hàng, từ đó nghiên cứu các công nghệ tiên tiến phù hợp để áp dụng vào hệ thống hiện hành, qua đó tiết kiệm năng lượng vận hành, nâng cao hiệu quả của nhà máy.

  ĐỀ XUẤT VÀ TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA

  Tự động hóa là xu thế mà các đơn vị sản xuất công nghiệp bắt buộc phải áp dụng nếu muốn tồn tại. Các giải pháp tự động hóa của chúng tôi nhằm:

  • Tăng mức độ an toàn trong lao động;
  • Tăng năng suất;
  • Cải tiến chất lượng;
  • Độ tùy biến cao.

  ĐỀ XUẤT VÀ HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ TÀI SẢN

  Việc quản lý tài sản trong các nhà máy công nghiệp một cách khoa học sẽ tiết kiệm một khoản chi phí lớn cho doanh nghiệp. Các chuyên gia và đối tác của chúng tôi sẽ nghiên cứu các đặc điểm hoạt động doanh nghiệp của khách hàng, từ đó tư vấn giải pháp quản trị tài sản để giảm thiểu chi phí và tối ưu lợi ích của khách hàng.