• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Sản phẩm

  GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CHO NGÀNH THAN

  • Chuyển giao công nghệ đào lò giếng đứng
  • Cung cấp hệ thống cơ giới hoá khai thác than tự động

  DISTRIBUTE MINING ELECTRICAL AND MECHANICAL COMPONENTS AND EQUIPMENT:

  • Mines load center/Power center
  • Moto control centers
  • Longwall controls
  • Distribution boxes
  • Substation, Transformer, Switchgear
  • Capacitor banks, Reactors
  • Diesel generator sets
  • Leaky feeder Radio systems
  • Vehicle and personnel Tracking system