• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Thi công xây dựng các đường lò sân ga mức -350; 3 đường lò xuyên vỉa mức -350; lò dọc vỉa -350 vỉa 11; lò dọc vỉa thông gió -350 vỉa 11; thượng vận tải vỉa 11; thượng thông gió vỉa 11

   Khách hàng:

   Công ty Than Hạ Long - TKV - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam

   Đối Tác Liên Danh:

   Công ty TNHH (Tập đoàn) Xây dựng số 3 Than Trung Quốc

   Giá trị đấu thầu:

   1.611.231.613.220 VNĐ

   Địa điểm xây dựng:

   Mỏ Khe Chàm II-IV

   Thời gian xử lý:

   2017

  Thi công xây dựng các đường lò sân ga mức -350; 3 đường lò xuyên vỉa mức -350; lò dọc vỉa -350 vỉa 11; lò dọc vỉa thông gió -350 vỉa 11; thượng vận tải vỉa 11; thượng thông gió vỉa 11

   Dự Án Liên Quan