• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị trạm biến áp 110/6kV

   Khách hàng:

   Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin

   Đối Tác Liên Danh:

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin và Công ty Cổ phần Xây dựng 204

   Giá trị đấu thầu:

   124.122.634.148 VNĐ

   Địa điểm xây dựng:

   Mỏ than Hà Lầm - Công ty Cổ phần Than Hà Lầm

   Thời gian xử lý:

   2013 - 2015

  Thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị trạm biến áp 110/6kV

   Dự Án Liên Quan