• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Thi công xây dựng thân giếng đứng chính, giếng đứng phụ 35÷-500, các đường lò tiếp giáp; một số đường lò sân ga -350; lò nối mức -500; lắp đặt hệ thống cột giếng, đường ông, đường cáp kỹ thuật trong hai giếng

   Khách hàng:

   Công ty Than Hạ Long - TKV - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam

   Đối Tác Liên Danh:

   Công ty TNHH (Tập đoàn) Xây dựng số 3 Than Trung Quốc

   Giá trị đấu thầu:

   627.770.581.013 VNĐ

   Địa điểm xây dựng:

   Mỏ Khe Chàm II-IV

   Thời gian xử lý:

   2015 - 2016

  Thi công xây dựng thân giếng đứng chính, giếng đứng phụ 35÷-500, các đường lò tiếp giáp; một số đường lò sân ga -350; lò nối mức -500; lắp đặt hệ thống cột giếng, đường ông, đường cáp kỹ thuật trong hai giếng

   Dự Án Liên Quan