• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Thi công xây dựng tháp giếng; giếng đứng thông gió 120÷-150, đường lò tiếp giáp của giếng gió với sân ga -60; rãnh gió chính; lò vòng sân ga mức -60 KCII; lò xuyên vỉa thông gió mức -60 KCII; cung cấp, lắp đặt hệ thống tời trục, cốt giếng, đường ống, đườn

   Khách hàng:

   Công ty Than Hạ Long - TKV - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam

   Đối Tác Liên Danh:

   Công ty TNHH (Tập đoàn) Xây dựng số 3 Than Trung Quốc

   Giá trị đấu thầu:

   447.301.879.722 VNĐ

   Địa điểm xây dựng:

   Mỏ Khe Chàm II-IV

   Thời gian xử lý:

   2017

  Thi công xây dựng tháp giếng; giếng đứng thông gió 120÷-150, đường lò tiếp giáp của giếng gió với sân ga -60; rãnh gió chính; lò vòng sân ga mức -60 KCII; lò xuyên vỉa thông gió mức -60 KCII; cung cấp, lắp đặt hệ thống tời trục, cốt giếng, đường ống, đườn

   Dự Án Liên Quan