• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
    • Buổi làm việc với Công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành
    • Buổi làm việc với Công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành

      Sáng ngày 12/06/2019, Công ty Cổ phần Cơ điện Asean, với tư cách là đại diện thương mại của Công ty TNHH Môi trường và Năng lượng Khải Thịnh (NKK) đến từ Trung Quốc, đã có buổi làm việc với Công ty CP Xi măng Xuân Thành tại văn phòng nhà máy để giới thiệu giải pháp, công nghệ và thiết bị hệ thống phát điện nhiệt dư (WHR – Wasted Heat Recovery)

      Xem chi tiết