• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Cung cấp cân điện tử sử dụng trong hầm lò

   Khách hàng:

   Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin

   Giá trị đấu thầu:

   1.359.600.000 VNĐ

   Địa điểm xây dựng:

   Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin

   Thời gian xử lý:

   2015

  Cung cấp cân điện tử sử dụng trong hầm lò

   Dự Án Liên Quan