• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Cung cấp hệ thống sinh khí Nito

   Khách hàng:

   Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin

   Đối Tác Liên Danh:

   Công ty TNHH Công nghệ Minh Khôi

   Giá trị đấu thầu:

   14.766.840.000 VNĐ

   Địa điểm xây dựng:

   Mỏ than Hà Lầm

   Thời gian xử lý:

   2018

  Cung cấp hệ thống sinh khí Nito

   Dự Án Liên Quan