• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Cung cấp, hướng dẫn lắp đặt hệ thống cung cấp điện lò chợ cơ giới hóa 21103

   Khách hàng:

   Công ty Cổ phần than Núi Béo - Vinacomin

   Giá trị đấu thầu:

   20.250.690.900 VNĐ

   Địa điểm xây dựng:

   Mỏ than Núi Béo

   Thời gian xử lý:

   2019

  Cung cấp, hướng dẫn lắp đặt hệ thống cung cấp điện lò chợ cơ giới hóa 21103

   Dự Án Liên Quan