• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Cung cấp, hướng dẫn lắp đặt trạm biến áp trọn bộ ngoài trời công suất 750kVA-6/0,4kV; Trạm biến áp di động phòng nổ, công suất 400kVA

   Khách hàng:

   Công ty Cổ phần than Núi Béo - Vinacomin

   Đối Tác Liên Danh:

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin

   Giá trị đấu thầu:

   4.399.802.000 VNĐ

   Địa điểm xây dựng:

   Mỏ than Núi Béo

   Thời gian xử lý:

   2018

  Cung cấp, hướng dẫn lắp đặt trạm biến áp trọn bộ ngoài trời công suất 750kVA-6/0,4kV; Trạm biến áp di động phòng nổ, công suất 400kVA

   Dự Án Liên Quan