• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Cung cấp khởi động mềm phòng nổ 6KV

   Khách hàng:

   Công ty Than Mạo Khê - TKV - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam

   Giá trị đấu thầu:

   1.488.300.000

   Địa điểm xây dựng:

   Công ty Than Mạo Khê - TKV

   Thời gian xử lý:

   2016

  Cung cấp khởi động mềm phòng nổ 6KV

   Dự Án Liên Quan