• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Cung cấp, lắp đặt hệ thống giám sát an toàn và điều khiển tập trung, hệ thống thông tin liên lạc trong hầm lò, hệ thống màn chiếu lớn

   Khách hàng:

   Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin

   Giá trị đấu thầu:

   39.760.689.687 VNĐ

   Địa điểm xây dựng:

   Mỏ than Hà Lầm

   Thời gian xử lý:

   2017

  Cung cấp, lắp đặt hệ thống giám sát an toàn và điều khiển tập trung, hệ thống thông tin liên lạc trong hầm lò, hệ thống màn chiếu lớn

   Dự Án Liên Quan