• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Cung cấp, lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục - Trạm xử lý nước thải hầm lò

   Khách hàng:

   Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin

   Giá trị đấu thầu:

   1.629.885.000 VNĐ

   Địa điểm xây dựng:

   Mỏ than Hà Lầm

   Thời gian xử lý:

   2017

  Cung cấp, lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục - Trạm xử lý nước thải hầm lò

   Dự Án Liên Quan