• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Cung cấp, lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc, tự động hóa và hệ thống cảnh báo khí mê tan khu 3, khu 4

   Khách hàng:

   Công ty Cổ phần than Núi Béo - Vinacomin

   Đối Tác Liên Danh:

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin

   Giá trị đấu thầu:

   28.628.600.000 VNĐ

   Địa điểm xây dựng:

   Mỏ than Núi Béo

   Thời gian xử lý:

   2018 - 2020

  Cung cấp, lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc, tự động hóa và hệ thống cảnh báo khí mê tan khu 3, khu 4

   Dự Án Liên Quan