• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Cung cấp, lắp đặt máy phát điện Diesel số 3, số 4

   Khách hàng:

   Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin

   Giá trị đấu thầu:

   29.834.893.000 VNĐ

   Địa điểm xây dựng:

   Mỏ than Núi Béo

   Thời gian xử lý:

   2019

  Cung cấp, lắp đặt máy phát điện Diesel số 3, số 4

   Dự Án Liên Quan