• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Cung cấp, lắp đặt thiết bị trạm phát điện Diezen dự phòng

   Khách hàng:

   Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin

   Đối Tác Liên Danh:

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin

   Giá trị đấu thầu:

   89.679.566.915 VNĐ

   Địa điểm xây dựng:

   Mỏ than Hà Lầm - Công ty Cổ phần Than Hà Lầm

   Thời gian xử lý:

   2015

  Cung cấp, lắp đặt thiết bị trạm phát điện Diezen dự phòng

   Dự Án Liên Quan