• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Cung cấp, lắp đặt trạm biến áp khô di động phòng nổ

   Khách hàng:

   Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin

   Giá trị đấu thầu:

   4.620.000.000 VNĐ

   Địa điểm xây dựng:

   Mỏ than Hà Lầm

   Thời gian xử lý:

   2017

  Cung cấp, lắp đặt trạm biến áp khô di động phòng nổ

   Dự Án Liên Quan