• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Cung cấp máy phát điện và hệ thống hòa đồng bộ

   Khách hàng:

   Công ty Than Mạo Khê - TKV - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam

   Giá trị đấu thầu:

   16.098.500.000 VNĐ

   Địa điểm xây dựng:

   Công ty Than Mạo Khê - TKV

   Thời gian xử lý:

   2015

  Cung cấp máy phát điện và hệ thống hòa đồng bộ

   Dự Án Liên Quan