• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Cung cấp phụ tùng, vật tư cho hệ thống công nghệ khai thác cơ giới hóa đồng bộ bằng máy khấu kết hợp với giàn tự hành

   Khách hàng:

   Công ty Than Khe Chàm - TKV - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam

   Giá trị đấu thầu:

   16.453.503.000 VNĐ

   Địa điểm xây dựng:

   Mỏ than Khe Chàm

   Thời gian xử lý:

   2018

  Cung cấp phụ tùng, vật tư cho hệ thống công nghệ khai thác cơ giới hóa đồng bộ bằng máy khấu kết hợp với giàn tự hành

   Dự Án Liên Quan