• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Cung cấp quạt gió cục bộ

   Khách hàng:

   Công ty Cổ phần than Núi Béo - Vinacomin

   Giá trị đấu thầu:

   1.110.884.500 VNĐ

   Địa điểm xây dựng:

   Mỏ than Núi Béo

   Thời gian xử lý:

   2018

  Cung cấp quạt gió cục bộ

   Dự Án Liên Quan