• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Cung cấp tang máy khấu than

   Khách hàng:

   Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin

   Giá trị đấu thầu:

   1.980.000.000

   Địa điểm xây dựng:

   Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin

   Thời gian xử lý:

   2016

  Cung cấp tang máy khấu than

   Dự Án Liên Quan