• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Cung cấp thiết bị điện trạm phân phối 6kV và thiết bị điện trong lò khu Khe Chàm I

   Khách hàng:

   Công ty Than Hạ Long - TKV - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam

   Giá trị đấu thầu:

   16.357.503.000 VNĐ

   Địa điểm xây dựng:

   Mỏ than Khe Chàm

   Thời gian xử lý:

   2018

  Cung cấp thiết bị điện trạm phân phối 6kV và thiết bị điện trong lò khu Khe Chàm I

   Dự Án Liên Quan