• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Cung cấp thiết bị điều khiển

   Khách hàng:

   Công ty Than Hạ Long - TKV - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam

   Giá trị đấu thầu:

   3.625.600.000 VNĐ

   Địa điểm xây dựng:

   Công ty Than Hạ Long - TKV

   Thời gian xử lý:

   2017

  Cung cấp thiết bị điều khiển

   Dự Án Liên Quan