• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Cung cấp thiết bị đóng cắt

   Khách hàng:

   Công ty Than Uông Bí - TKV - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam

   Giá trị đấu thầu:

   6.105.000.000 VNĐ

   Địa điểm xây dựng:

   Công ty Than Uông Bí - TKV

   Thời gian xử lý:

   2019

  Cung cấp thiết bị đóng cắt

   Dự Án Liên Quan