• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Cung cấp thiết bị lò chợ cơ giới hóa đồng bộ thu hồi than nóc

   Khách hàng:

   Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin

   Đối Tác Liên Danh:

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin

   Giá trị đấu thầu:

   108.385.685.000 VNĐ

   Địa điểm xây dựng:

   Công ty Than Mông Dương

   Thời gian xử lý:

   2019

  Cung cấp thiết bị lò chợ cơ giới hóa đồng bộ thu hồi than nóc

   Dự Án Liên Quan