• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Cung cấp thiết bị, phần mềm, hướng dẫn vận hành và chuyển giao công nghệ Hệ thống quản lý, dự báo tâm lý an toàn, sức khỏe người lao động

   Khách hàng:

   Công ty Than Hạ Long - TKV - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam

   Giá trị đấu thầu:

   3.259.946.000 VNĐ

   Địa điểm xây dựng:

   Công ty Than Hạ Long - TKV

   Thời gian xử lý:

   2018

  Cung cấp thiết bị, phần mềm, hướng dẫn vận hành và chuyển giao công nghệ Hệ thống quản lý, dự báo tâm lý an toàn, sức khỏe người lao động

   Dự Án Liên Quan