• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Cung cấp thiết bị trạm điện

   Khách hàng:

   Công ty Than Thống Nhất - TKV - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam

   Giá trị đấu thầu:

   3.130.160.000 VNĐ

   Địa điểm xây dựng:

   Công ty Than Thống Nhất - TKV

   Thời gian xử lý:

   2016

  Cung cấp thiết bị trạm điện

   Dự Án Liên Quan