• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp trạm biến áp 110KV

   Khách hàng:

   Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP

   Đối Tác Liên Danh:

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin và Công ty Cổ phần Xây dựng 204

   Giá trị đấu thầu:

   93.911.024.499 VNĐ

   Địa điểm xây dựng:

   Xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

   Thời gian xử lý:

   2017 - 2020

  Cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp trạm biến áp 110KV

   Dự Án Liên Quan