• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Cung cấp tổ máy phát điện Diesel 2500 kVA và hệ thống tủ điện

   Khách hàng:

   Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin

   Giá trị đấu thầu:

   31.168.000.000 VNĐ

   Địa điểm xây dựng:

   Khu Vàng Danh - Công ty Cổ phần Than Vàng Danh

   Thời gian xử lý:

   2016

  Cung cấp tổ máy phát điện Diesel 2500 kVA và hệ thống tủ điện

   Dự Án Liên Quan