• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt, vận hành 02 tuyến băng tải hầm lò

   Khách hàng:

   Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin

   Giá trị đấu thầu:

   48.686.000.000 VNĐ

   Địa điểm xây dựng:

   Mỏ than Hà Lầm

   Thời gian xử lý:

   2019 - 2020

  Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt, vận hành 02 tuyến băng tải hầm lò

   Dự Án Liên Quan