• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Cung cấp và lắp đặt thiết bị trạm điện diesel

   Khách hàng:

   Công ty Than Quang Hanh - TKV - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

   Đối Tác Liên Danh:

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin

   Giá trị đấu thầu:

   14.783.560.000 VNĐ

   Địa điểm xây dựng:

   Mỏ than Ngã Hai - Công ty Than Quang Hanh

   Thời gian xử lý:

   2014

  Cung cấp và lắp đặt thiết bị trạm điện diesel

   Dự Án Liên Quan