• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Cung cấp và lắp đặt thiết bị trong lò

   Khách hàng:

   Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP

   Giá trị đấu thầu:

   29.759.793.000 VNĐ

   Địa điểm xây dựng:

   Mỏ đồng Vi Kẽm, Bát Xát, Lào Cai

   Thời gian xử lý:

   2020

  Cung cấp và lắp đặt thiết bị trong lò

   Dự Án Liên Quan