• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Cung cấp và lắp đặt tổ máy phát điện Diezen

   Khách hàng:

   Công ty Than Quang Hanh - TKV - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam

   Giá trị đấu thầu:

   15.936.800.000 VNĐ

   Địa điểm xây dựng:

   Công ty Than Quang Hanh

   Thời gian xử lý:

   2019

  Cung cấp và lắp đặt tổ máy phát điện Diezen

   Dự Án Liên Quan