• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Cung cấp và lắp đặt trạm phát điện Diezel

   Khách hàng:

   Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin

   Giá trị đấu thầu:

   40.990.775.100 VNĐ

   Địa điểm xây dựng:

   Mỏ than Núi Béo - Công ty Cổ phần Than Núi Béo

   Thời gian xử lý:

   2017

  Cung cấp và lắp đặt trạm phát điện Diezel

   Dự Án Liên Quan