• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Cung cấp và lắp đặt tủ biến tần cho trạm quạt trung tâm mặt bằng 17 khu Tân Lập

   Khách hàng:

   Công ty Than Hạ Long - TKV - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam

   Giá trị đấu thầu:

   8.167.330.600 VNĐ

   Địa điểm xây dựng:

   Công ty Than Hạ Long - TKV

   Thời gian xử lý:

   2019

  Cung cấp và lắp đặt tủ biến tần cho trạm quạt trung tâm mặt bằng 17 khu Tân Lập

   Dự Án Liên Quan