• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Mua sắm hệ thống thiết bị làm mát cho lò chợ cơ giới hóa đồng bộ 1.200.000 tấn/năm Vỉa 7

   Khách hàng:

   Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin

   Giá trị đấu thầu:

   16.137.000.000 VNĐ

   Địa điểm xây dựng:

   Mỏ than Hà Lầm

   Thời gian xử lý:

   2017

  Mua sắm hệ thống thiết bị làm mát cho lò chợ cơ giới hóa đồng bộ 1.200.000 tấn/năm Vỉa 7

   Dự Án Liên Quan