• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Mua sắm hệ thống thiết bị làm mát cho lò chợ cơ giới hóa đồng bộ 600.000 tấn/năm vỉa 11

   Khách hàng:

   Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin

   Giá trị đấu thầu:

   10.995.000.000 VNĐ

   Địa điểm xây dựng:

   Mỏ than Hà Lầm - Công ty Cổ phần Than Hà Lầm

   Thời gian xử lý:

   2017

  Mua sắm hệ thống thiết bị làm mát cho lò chợ cơ giới hóa đồng bộ 600.000 tấn/năm vỉa 11

   Dự Án Liên Quan