• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Sửa chữa Tổ máy phát điện Việt Gen 400 - KVA

   Khách hàng:

   Công ty Than Dương Huy - TKV - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam

   Giá trị đấu thầu:

   194.057.461 VNĐ

   Địa điểm xây dựng:

   Công ty Than Dương Huy

   Thời gian xử lý:

   2015

  Sửa chữa Tổ máy phát điện Việt Gen 400 - KVA

   Dự Án Liên Quan