• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị trạm xử lý nước thải hầm lò và trạm biến áp 6/0,4KV - Trạm xử lý nước thải mỏ

   Khách hàng:

   Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin

   Đối Tác Liên Danh:

   Công ty Cổ phần Xây dựng 204 và Công ty Cổ phần Vân Đồn Đ&T

   Giá trị đấu thầu:

   173.201.566.873 VNĐ

   Địa điểm xây dựng:

   Mỏ than Hà Lầm - Công ty Cổ phần Than Hà Lầm

  Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị trạm xử lý nước thải hầm lò và trạm biến áp 6/0,4KV - Trạm xử lý nước thải mỏ

   Dự Án Liên Quan