• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Thi công xây dựng thân giếng đứng chính, phụ; các đường lò tiếp giáp, sân ga mức -400; Cung cấp lắp đặt hệ thống cốt giếng, đường ống, đường cáp kỹ thuật của giếng đứng chính, phụ

   Khách hàng:

   Công ty Than Mạo Khê - TKV - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam

   Đối Tác Liên Danh:

   Công ty TNHH (Tập đoàn) Xây dựng số 3 Than Trung Quốc

   Giá trị đấu thầu:

   76.416.722.001 VNĐ và 20.597.079,43 USD

   Địa điểm xây dựng:

   Công ty Than Mạo Khê - TKV

   Thời gian xử lý:

   2016

  Thi công xây dựng thân giếng đứng chính, phụ; các đường lò tiếp giáp, sân ga mức -400; Cung cấp lắp đặt hệ thống cốt giếng, đường ống, đường cáp kỹ thuật của giếng đứng chính, phụ

   Dự Án Liên Quan