• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ASEAN
 • Xây dựng, cung cấp, lắp đặt trạm biến áp 35/6kV - 2x12500kVA

   Khách hàng:

   Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin

   Đối Tác Liên Danh:

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin và Công ty Cổ phần Xây dựng 204

   Giá trị đấu thầu:

   38.600.000.000 VNĐ

   Địa điểm xây dựng:

   Mỏ than Núi Béo - Công ty Cổ phần Than Núi Béo

   Thời gian xử lý:

   2017

  Xây dựng, cung cấp, lắp đặt trạm biến áp 35/6kV - 2x12500kVA

   Dự Án Liên Quan